SEMINARIUM: Rekomendacje dla polskich podmiotów w zakresie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) – aspekty prawne i technologiczne

W dniu 16 stycznia 2017 roku w Polonia Palace Hotel (Al. Jerozolimskie 45, Warszawa) odbędzie się seminarium tematyczne pt. „Rekomendacje dla polskich podmiotów w zakresie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) – aspekty prawne i technologiczne”, którego organizatorem jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego. Jest to tym samym pierwsze wydarzenie organizowane przez Fundację odnoszące się do kwestii ochrony danych osobowych.

Start

16 stycznia 2017 - 08:00

End

16 stycznia 2017 - 16:00

Address

Polonia Palace Hotel (Al. Jerozolimskie 45, Warszawa)   View map

W dniu 16 stycznia 2017 roku w Polonia Palace Hotel (Al. Jerozolimskie 45, Warszawa) odbędzie się seminarium tematyczne pt. „Rekomendacje dla polskich podmiotów w zakresie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) – aspekty prawne i technologiczne”, którego organizatorem jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego. Jest to tym samym pierwsze wydarzenie organizowane przez Fundację odnoszące się do kwestii ochrony danych osobowych.

Seminarium ma na celu zaprezentowanie istotnych rekomendacji w zakresie dostosowania się polskich podmiotów do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Chociaż rozporządzenie weszło w życie, będzie stosowane jednak dopiero od dnia 25 maja 2018 r. Dostosowanie krajowych regulacji prawnych oraz wprowadzenie odpowiednich procedur wraz z rozwiązaniami technologicznymi przez podmioty zobowiązane wiąże się ze skomplikowanym procesem. Istotnym elementem jest wskazanie na konsekwencje braku dostosowania do wymogów przewidzianych przez rozporządzenie.

Celem seminarium jest zapoznanie zainteresowanych podmiotów – publicznych i prywatnych – z aspektami prawnymi i technologicznymi związanymi z rozporządzeniem w okresie poprzedzającym stosowanie jego przepisów. Osoby uczestniczące w seminarium zostaną zapoznane z pakietem rekomendacji odnoszących się do podstawowych zagadnień w procesie dostosowania do rozporządzenia, aby odpowiednio przygotować działania poszczególnych jednostek.

Zaproszonymi prelegentami są przedstawiciele kluczowej instytucji odpowiedzialnej za dostosowanie polskich przepisów prawnych (Ministerstwo Cyfryzacji), nadzoru (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) oraz przedstawiciele instytucji europejskich kształtujących przepisy Unii Europejskiej (Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego). Odpowiednie rozwiązania technologiczne zostaną zaprezentowane przez specjalistów z firmy Oracle – partnera technologicznego seminarium. Rekomendacje odnoszące się do poszczególnych działów zostaną przedstawione przez ekspertów odpowiedzialnych za opracowanie strategii i doradztwo.

Udział w wydarzeniu na zaproszenie.

Seminarium odbędzie się pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce a jego patronat medialny obejmą tygodnik Wprost oraz CEO.com.pl.

Aby zapoznać się ze szczegółowym programem wydarzenia zachęcamy do przeczytania programu.

Jednocześnie informujemy, że ukazał się komentarz naszego eksperta dotyczący zagadnień z obszaru ochrony danych osobowych. Jest to istotny głos wprowadzający do omawianej tematyki.

W sprawach związanych z seminarium, prosimy o kontakt z:

Wojciechem Dzięgiel, tel.  +48 22 378 11 95, e-mail: wdziegiel@pulaski.pl

Kamilem Mazurkiem, tel. +48 22 378 11 94, e-mail: kmazurek@pulaski.pl

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

Partner Technologiczny

Partner Edukacyjny

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter