SEMINARIUM: Rekomendacje dla polskich podmiotów w zakresie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) – aspekty prawne i technologiczne

W dniu 16 stycznia 2017 roku w Polonia Palace Hotel (Al. Jerozolimskie 45, Warszawa) odbędzie się seminarium tematyczne pt. „Rekomendacje dla polskich podmiotów w zakresie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) – aspekty prawne i technologiczne”, którego organizatorem jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego. Jest to tym samym pierwsze wydarzenie organizowane przez Fundację odnoszące się do kwestii ochrony danych osobowych.

Kongres Przemysłowy – Obronność i Energetyka 2017 | Europa i Ukraina

„Kongres Przemysłowy – Obronność i Energetyka 2017. Europa i Ukraina” to przedsięwzięcie, które stawia sobie za cel rozwijanie współpracy politycznej i przemysłowej na szczeblu międzypaństwowym. Pierwsza edycja poświęcona jest Ukrainie – państwu posiadającym duży potencjał gospodarczy, które mogłoby stać się wartościowym partnerem dla Polski i Unii Europejskiej. Na konferencji podniesione zostaną kwestie współpracy sektora zbrojeniowego i jego rozwoju w Europie Środkowej, oraz bezpieczeństwa energetycznego, które staje się coraz ważniejszym elementem światowej architektury bezpieczeństwa. Decydenci, wojskowi oraz eksperci z całego świata dyskutować będą o tym jak efektywnie rozwijać współpracę przemysłową między państwami.