ANKIETA EWALUACYJNA

Szanowni Państwo, Dziękujemy za wzięcie udziału w seminarium „Rekomendacje dla polskich podmiotów w zakresie przepisów ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) - aspekty prawne i technologiczne” zorganizowanym przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego w dniu 16 stycznia br. Zwracamy się do Państwa z prośbą o poświęcenie kilku minut i wypełnienie niniejszej ankiety ewaluacyjnej. 1 – słabo 2 – poniżej oczekiwań 3 – średnio 4 – dobrze 5 – bardzo dobrze