Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego (FKP) poszukuje osoby na stanowisko Asystenta/Asystentki ds. grantów.

Współpraca odbywałaby się na podstawie umowy o pracę.

Do zadań Asystenta/Asystentki ds. grantów będą należały między innymi następujące zadania:

 • analiza możliwości finansowania od instytucji grantowych pod kątem potrzeb Fundacji
 • prowadzenie i regularne aktualizowanie bazy danych potencjalnych partnerów z terminami składania wniosków
 • wsparcie Koordynatora ds. grantów w przygotowywaniu wysokiej jakości wniosków o dofinansowanie
 • prowadzenie bazy danych przyznanych grantów
 • wsparcie w prowadzeniu sprawozdawczości merytorycznej i finansowej przyznanych grantów
 • komunikacja z przedstawicielami instytucji grantowych  
 • ścisła współpraca z Koordynatorem ds. grantów, Dyrektorem Programowym, Dyrektorem Biura Analiz, Dyrektorem ds. Komunikacji, Szefem Komitetu Organizacyjnego Warsaw Security Forum i in.

Wymagania:

 • ukończenia co najmniej studiów licencjackich, preferowane kierunki: stosunki międzynarodowe, europeistyka, prawo, ekonomia lub pokrewne;
 • doświadczenia w koordynacji lub realizacji projektów finansowanych z instytucji międzynarodowych
 • doświadczenia w rozliczaniu projektów grantowych
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego – przynajmniej na poziomie C1
 • bardzo dobrej znajomości języka ukraińskiego
 • dużej swobody w redagowaniu treści w jęz. polskim i angielskim
 • dobrej znajomości MS Excel
 • umiejętności pracy pod presją czasu i w dynamicznie zmieniających się okolicznościach
 • doskonałej organizacji pracy własnej
 • umiejętności pracy zespołowej
 • wysoko rozwiniętej kompetencji komunikacji

Oferujemy:

 • możliwości szybkiego rozwoju i budowy kompetencji w wielu dziedzinach
 • możliwość rozwoju sieci kontaktów oraz współpracy z największymi organizacjami międzynarodowymi
 • możliwość pracy w dynamicznym i przyjaznym zespole
 • dołączenie do zespołu najlepszego think-tanku z zakresu obronności i bezpieczeństwa narodowego w Polsce (Casimir Pulaski Foundation – No. 1 Defense and National Security Think Tank in Poland according to 2019 Global Go To Think Tank Index Report)
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość bezpłatnego korzystania z bogatej oferty szkoleń organizowanych przez Europejską Akademię Dyplomacji.

Proces aplikacji:
Aby zaaplikować na to stanowisko należy wypełnić formularz w języku angielskim na stronie https://pulaski.pl/zatrudnienie/. Wypełnienie samego formularza zajmuje mniej niż 30 minut, jednakże wymaga załączenia CV oraz listu motywacyjnego.
Termin składania aplikacji: 15 czerwca 2022 r.
Zgłoszenia nadesłane w inny sposób nie będą rozpatrywane. Fundacja zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia procesu rekrutacji.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: office@pulaski.pl
Prosimy o tytułowanie maila zgodnie ze wzorem: „Asystent/Asystentka ds. Grantów – Imię Nazwisko”.