Gospodarka i energetyka Publikacje

maj
31

Znaczenie polsko-litewskiej współpracy energetycznej dla UE

W ostatnich tygodniach w relacjach polsko-litewskich powrócił temat budowy mostu energetycznego oraz gazociągu łączącego Polskę z Litwą. Inwestycja ma charakter strategiczny nie tylko dla bezpieczeństwa obu państw, ale szerzej dla państw basenu Morza Bałtyckiego oraz całej Unii Europejskiej. Realizacja projektu przyczyni się do zamknięcia tzw. pierścienia bałtyckiego (elementu wspólnotowego rynku energii, którego celem jest zwiększenie zdolności przesyłowych państwa Morza Bałtyckiego), istotnego z punktu widzenia dostaw energii w tej części UE. Ostatnie wydarzenia i możliwe konsekwencje kryzysu ukraińskiego sprawiają, iż powraca pytanie o kondycję bezpieczeństwa energetycznego zarówno UE, jak i poszczególnych państw członkowskich, a także możliwości UE w zapobieganiu skutkom przerw w dostawie energii elektrycznej oraz surowców energetycznych do jej państw członkowskich. Uwarunkowania współpracy energetycznej Sektor energii ma fundamentalne znaczenie dla stosunków międzynarodowych. Odnosi się to zarówno do wpływu surowców energetycznych dla funkcjonowania i rozwoju pojedynczych państw, jak […]

DETAIL
kw.
04

Polityczne znaczenie terminali LNG

Konflikt rosyjsko-ukraiński po raz kolejny staje się katalizatorem działań związanych  z niezależnością energetyczną Europy. Dotychczasowe konflikty w 2006 i 2009 r. skłoniły Unię Europejską do podjęcia decyzji związanej z rozbudową infrastruktury energetycznej,  w ramach której strategiczne znaczenie mają terminale LNG (ang. Liquefied Natural Gas). Obecny konflikt rosyjsko-ukraiński uzasadnia konieczność kontynuacji działań umożliwiającej dywersyfikację dostaw gazu ziemnego do Europy oraz stworzenie instrumentów solidarności energetycznej UE. Terminale LNG Terminale LNG umożliwiają w zależności od rodzaju odbieranie (terminal importowy) lub wysyłanie (terminal eksportowy) gazu ziemnego w formie skroplonej drogą morską. Spośród istniejących tego typu obiektów infrastruktury energetycznej dominują terminale do odbierania i regazyfikowania LNG, a więc przekształcenia do postaci gazowej, która następnie może być transportowana za pośrednictwem gazociągów przesyłowych  i dystrybucyjnych do odbiorców końcowych. W niektórych przypadkach gaz w postaci skroplonej odebrany poprzez terminal […]

DETAIL
paź
15

Produkcja biomasy a zrównoważony rozwój. Wyzwania dla Polski wobec różnych form gwarancji bezpieczeństwa energetycznego

Nr 2 z października 2012 r. Autorzy: dr inż. Emilia Wysocka-Fijorek, dr Mariusz Ruszel Przedstawiamy kolejny w tym roku „Raport Pułaskiego”, tym razem z obszaru problematyki bezpieczeństwa energetycznego i produkcji biomasy w Polsce. Kierunki rozwoju światowej polityki energetycznej oraz coraz większa świadomość ekologiczna nakłania decydentów do podejmowania kroków zmierzających do zwiększenia ilości energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Spośród naturalnych źródeł energii coraz większe znaczenie ma wytwarzanie jej z biomasy, co nie zakłóca naturalnej równowagi w ekosystemach, nie wprowadza radykalnych zmian, a w większości wykorzystuje substancje traktowane, jako odpady. Pozyskanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) korzystnie wpływa także na poprawę bezpieczeństwa energetycznego poprzez zwiększanie samowystarczalności energetycznej. Ponadto produkcja energii z biomasy bezpośrednio przyczynia się do zmniejszania zanieczyszczenia środowiska naturalnego, co wynika z dużo mniejszej produkcji szkodliwych dla środowiska pyłów i gazów w porównaniu z wytwarzaniem energii ze spalania paliw kopalnych. Pobierz […]

DETAIL
sie
15

Polityka klimatyczna i rozwój OZE wobec współczesnych wyzwań UE

Nr 2 z sierpnia 2011 r. Autorzy: Kinga Kalandyk, Mariusz Ruszel Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie problematyki polityki klimatycznej UE oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Gospodarka energetyczna to kluczowy element rozwoju gospodarczego. Polityka energetyczna stanowi zestawienie najważniejszych działań, które prowadzą do optymalizacji i racjonalizacji zachodzących procesów rozwojowych w ramach realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju. Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest fundamentalną zasadą ujętą w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Do pojęcia trwałego i zrównoważonego rozwoju odwołują się też traktaty Unii Europejskiej oraz liczne dokumenty i umowy międzynarodowe ratyfikowane lub podpisane przez Polskę. Warto również zwrócić uwagę na konsekwencje przystąpienia i przyjęcia Polski w poczet krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej i związany z tym obowiązek dostosowania prawa polskiego do prawa unijnego. Obowiązuje bowiem zasada supremacji prawa wspólnotowego nad przepisami prawa krajowego. Pobierz artykuł w formacie PDF. Zdjęcie: CAN Europe

DETAIL
maj
15

Międzynarodowe aspekty wykorzystania dywidendy cyfrowej. Nieznane piętno Układu Warszawskiego

Nr 1 z maja 2011 r. Autor: Marcin Krasuski Technologiczny świat XXI wieku, w niczym nie przypomina rozwiązań lat 80. i 90. W przeciągu jedynie trzech ostatnich dekad nastąpił przełom w dziedzinie setek rozwiązań i przeskok co do form funkcjonowania ogromu urządzeń. Polska na tym tle wypada stosunkowo obiecująco. Wielu polskich inżynierów ma swój wkład w kształtowanie potencjału wysokiej techniki, a i sam poziom kształcenia młodych naukowców w połączeniu z wytrwałością i chęcią do działania sprawia, że w niewielu obszarach mamy powody do niezadowolenia. Gdyby wskazać odpowiednie priorytety działania państwa oraz ukierunkować budżet na rozwój myśli technicznej – z dużą dozą prawdopodobieństwa można by uznać, że nasz kraj znalazłby się w czołówce potentatów technologicznych. Tymczasem jest wiele jeszcze do zrobienia, a echa przeszłości nie pozwalają nam na w pełni prawidłowe działania. Pobierz raport w formacie PDF. Zdjęcie: Mauro Codella

DETAIL
lis
28

Ocena budowy w Polsce terminala do odbioru skroplonego gazu ziemnego (LNG) w kontekście dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego

Nr 4 z listopada 2010 Autor: Arkadiusz Toś Niniejszy Raport stanowi syntetyczną próbę oceny budowy terminala skroplonego gazu ziemnego (liquefied natural gas – LNG) w Polsce w kontekście dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego. Analizie poddana zostanie przede wszystkim sama koncepcja dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski poprzez wykorzystanie terminala LNG, zaś lokalizacja terminala w Świnoujściu, będzie mieć w omawianiu problemu znaczenie drugorzędne. Pobierz raport w formacie PDF. Zdjęcie: Pieter van Marion

DETAIL
paź
28

Energetyka jądrowa w Polsce

Nr 3 z października 2010 Autorzy: Honorata Nyga-Łukaszewska, Mariusz Ruszel Niniejsze opracowanie jest wyjściem naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu problematyką energetyki jądrowej w Polsce. Według Międzynarodowej Agencji Energii w ostatnich latach zainteresowanie energetyką jądrową determinowały głównie czynniki natury ekonomicznej, politycznej, środowiskowej i czynniki związane z gospodarowaniem energią. Te pierwsze dotyczą zwiększonego zapotrzebowania na energię wraz ze wzrostem gospodarczym – szczególnie wyraźne w Chinach czy Indiach, drugie – wiążą się z konfliktami toczącymi się w gronie i na terytoriach eksporterów paliw, trzecie – dotyczą finansowego obciążania elektrowni za emisje gazów cieplarnianych i ostatnie – koncentrują się głównie wokół problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego. Pobierz raport w formacie PDF. Zdjęcie: Toucanradio

DETAIL