Agata Domachowska

Agata Domachowska

Research Fellow

PhD candidate at the Political Science and International Relations Faculty of the Nicolaus Copernicus University (UMK) in Toruń. Graduated also in the field of Balkan Philology.

Specialisation: BALKANS, TURKEY, FOREIGN POLICY AND SECURITY POLICY OF THE EUROPEAN UNION, MINORITIES, ETHNIC CONFLICTS

PhD candidate at the Political Science and International Relations Faculty at UMK (Nicolaus Copernicus University), in Toruń. Graduated in Political Science (specialisation: European Integration) and Balkan Philology at UMK. Obtained a scholarship from the Croatian Ministry of Education. She conducted research at the University of Belgrade as a scholarship holder in 2012. Intern at the European Parliament in Brussels and the Embassy of the Republic of Poland to the Republic of Albania.

Selected publications:

Albania and Albanian Émigrés in the United States before World War II, [w:] “East Central Europe in Exile Volume 1: Transatlantic Migrations”, edited by A. Mazurkiewicz, Cambridge Scholars Publishing, 2013; Change in Turkish-Egyptian relations after winning the Justice and Development Party, [w:] “Turkey-EU Relations: power, politics and the future”, edited by K. Aksu, Cambridge Scholars Publishing, 2012; Rola oraz miejsce Słowenii w Unii Europejskiej – próba analizy, [w:] „Poznać Bałkany”. Historia – Polityka – Kultura – Języki na Bałkanach”, pod red. K. Taczyńskiej, A. Twardowskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej UMK, Toruń 2013; Bałkańskie modele funkcjonowania samorządu lokalnego na przykładzie Słowenii, Chorwacji oraz Macedonii, „e-Politikon”, Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, nr 2/2012; Albanian Political Activity in Ottoman Empire (1878-1912), „World Journal of Islamic History and Civilization” (WJIHC), Volume 3 Number 1, 2013;

Place of residence: Toruń

Contact

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter