Grzegorz Demel

Grzegorz Demel

RESEARCH FELLOW

Ukrainian studies specialist and Ph.D. in cultural anthropology, coach. Working for the „Znak” Foundation as well as the „ObywatelskaPerspektywa” Foundation.

Specialisation: UKRAINE, RUSSIAN MINORITY IN UKRAINE

Specialist in Ukrainian studies and cultural anthropologist, Ph.D (Jagiellonian University in Cracow). His Ph.D. dissertation based on anthropological field research among Russians and Russian-speakers in the Western Ukraine, and the analysis of the discourse of Ukrainian research in the field of ethnic and nation-building policies of contemporary Ukraine. Its results were presented, among others, in the Harvard Ukrainian Research Institute. Visiting scholar in the Petro Jacyk Program for the Study of Ukraine, Centre for European, Russian and Eurasian Studies, University of Toronto, Canada (2014). Member of editorial board of „Zeszyty Historyczno-Politologiczne Nowa Ukraina”. Working for the „Znak” Foundation” and the „Obywatelska Perspektywa” Foundation dealing with Polish-Ukrainian and intercultural programs.

Selected publications: 

Społeczność rosyjskojęzyczna w obwodzie lwowskim, „Krakowskie Pismo Kresowe”, nr 5: 2014; Ukraiński naród radziecki, kilka uwag z perspektywy wielokulturowej – cz. 1 i 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego „Prace Etnograficzne”, z. 39: 2011, z. 40: 2012; Polacy z obwodu lwowskiego wobec współczesnej Polski, „Przegląd Polsko-Polonijny”, nr 2: 2011; Polityka etniczna niepodległej Ukrainy wobec radzieckiej spuścizny, w: Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, Cz. 2.: Wspólnota Niepodległych Państw, red. M. Smoleń, M. Lubina, Kraków 2011; Ukraińska wielokulturowość, w: Studia nad wielokulturowością, red. D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowska, Kraków 2010.

Place of residence: Krakow

Contact

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter