Justyna Marzec

Justyna Marzec

RESEARCH FELLOW

Doctor in Political Science. Graduated from the Faculty of International Relations at Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Member of the Polish Society of International Studies.

Specialisation: ENERGY SECURITY, SECURITY POLICY, ENERGY POLICY, INTERNATIONAL SECURITY, SECURITY POLICY OF POLAND

Doctor in Political Science. Graduated from the Faculty of International Relations at Maria Curie-Skłodowska University (MCS) in Lublin. Currently employed at Jan Zamoyski College of Humanities and Economics in Zamość. Member of the Polish Society of International Studies.

Selected publications:

Integracja ekonomiczna w ramach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, „Studenckie Zeszyty Naukowe Consensus” 2008 nr 10; Międzynarodowa rola Japonii w regionie Azji Wschodniej po II wojnie światowej”, „Studenckie Zeszyty Naukowe Consensus” 2009 nr 12; Debata w sprawie utworzenia Wspólnoty Wschodnioazjatyckiej”, „Facta Simonidis” 2010 nr 2; Podziemne magazyny gazu jako element bezpieczeństwa energetycznego Polski, TEKI Komisji Politologii i stosunków międzynarodowych PAN, Tom V, Lublin 2010; Solidarność energetyczna Unii Europejskiej – próba definicji, „Studia i analizy europejskie” 2011, nr 8/2011.

Place of residence: Lublin

Contact

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter