Izabela Oleksiewicz

Izabela Oleksiewicz

Research Fellow

Doctor of Humanities specialises in Political Science. She graduated from the Law and Administration Faculty at the Maria Skłodowska - Curie University.

Specialisation: INTERNAL SECURITY OF THE EUROPEAN UNION, ANTI-TERRORIST POLICY OF THE EUROPEAN UNION,  HUMAN RIGHTS

Doctor of Humanities specialises in Political Science. She graduated from the Law and Administration Faculty at the Maria Skłodowska – Curie University (UMCS, Rzeszów Campus) and the Faculty of Political Science of UMCS in Lublin. Lecturer (adjunct Professor) of the Rzeszów University of Technology at the Faculty of Law and Administration, expert at the Bureau of Research Chancellery of the Sejm. Participant of the R&D programmes funded by the National Centre for Research and Development. The main area of her research concerns European Union law as well as political matters. She has published over 80 academic articles.

Selected publications:

Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej, Lublin 2013; Podstawy prawne zwalczania terroryzmu finansowego w prawie międzynarodowym i unijnym [w:] pod red. P. Bogalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Warszawa 2013; Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej jako forma ochrony praw człowieka, Studia i Analizy Europejskie nr 7, Bydgoszcz 2011; Ustawodawstwo polskie wobec przestępstwa o charakterze terrorystycznym [w:] Z. Nowakowski, J. Rajchel, H. Szafran, R. Szafra (red.) Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronności. Implikacja dla Polski, Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Warszawa 2011Podstawy prawne polityki migracyjnej Unii Europejskiej w Traktacie Lizbońskim, Zeszyty Naukowe WSIZiA nr 4, Warszawa 2012.; I. Oleksiewicz, M. Polinceusz, Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej a terroryzm [w:] I. Oleksiewicz, M. Polinceusz (red), Polityka bezpieczeństwa – współczesne wyzwania i dylematy, Rzeszów- Warszawa 2012; The EU counter-terrorism Policy as a form of human rights protection [w:] Protection of individual rights versus state security, I. Oleksiewicz, M. Pomykała, J. Rajchel (ed.), Dęblin 2012; Prawa człowieka jako podstawa do zwalczania terroryzmu we współczesnym świecie [w:] G. Dammacco, B. Sitek, A. Uricchio (ed.), Integration and neighbourhood policies: new rights and new economies, Bari 2012; Organizacja systemu antyterrorystycznego w Polsce na tle rozwiązań prawnych Unii Europejskiej [w:] Ocena poziomu zagrożenia terroryzmem i organizacji systemu terrorystycznego w Polsce pod red. P. Bogalski, Z. Nowakowski, K. Rajchel, Warszawa 2012; Oleksiewicz, M. Polinceusz (red.), Wybrane problemy przeciwko zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, Rzeszów 2012.

Place of residence: Rzeszów

Contact

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter