Grzegorz Rdzanek

Grzegorz Rdzanek

Research Fellow

Holds a postdoctoral degree in political science, area of specialization: international relations. Professor at the Jan Kochanowski University in the Law and Social Sciences Department, University lecturer with years of experience.

Specialisation: ARMS INDUSTRY, NATO, DEFENCE POLICY OF NORDIC STATES

Holds a postdoctoral degree in political science, area of specialization: international relations. Until 2016 he worked for the Institute of International Relations at the University of Wroclaw. Since 2016 he is a professor at the Jan Kochanowski University in the Law and Social Sciences Department, where he acts as an Associate Dean for International Cooperation and Education. University lecturer with years of experience. In the years 2016 – 2020 he was an expert at the Polish Accreditation Committee, an institution responsible for the quality of higher education in Poland. Author of many scientific publications (including monographs) on the subjects of: NATO, European Armaments Policy, Defense Policies of Denmark and Norway, expeditionary actions of the Danish Military Forces. His areas of expertise and research include Military Security of Northern Europe and Defense Policies of the Nordic countries: Denmark, Norway, Sweden. He works closely with Scandinavian universities and research institutes. He completed several didactic and research visits to Scandinavian Universities, including: University of Oslo, University of Aalborg, Mid Sweden university, University of Helsinki.

Selected publications:

Grzegorz Rdzanek, Miejsce Litwy, Łotwy, Estonii w polityce wojskowej Danii w latach 1993 – 2000, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2003; Euroatlantycka obronność na rozdrożu, pod redakcją Grzegorza Rdzanka, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2004; Grzegorz Rdzanek, Eurosamoloty. Trudne początki europejskiej współpracy zbrojeniowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007; Grzegorz Rdzanek, Rozwój zdolności operacyjnych Unii Zachodnioeuropejskiej od Maastricht do Amsterdamu z uwzględnieniem roli członka stowarzyszonego na przykładzie Norwegii, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2013; Służby specjalne. Przeszłość i teraźniejszość, Grzegorz Rdzanek, Grzegorz Tokarz (red.), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2009.

Place of residence: Wrocław

Contact

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter