Grzegorz Rdzanek

Grzegorz Rdzanek

Research Fellow

Doctor of Humanities (Political Science), adjunct professor at the Institute for International Studies (University of Wrocław), f. Deputy Director of the Institute for International Studies.

Specialisation: ARMS INDUSTRY, NATO, DEFENCE POLICY OF NORDIC STATES

Doctor of Humanities, specialised in Political Science. Adjunct professor at the Institute for International Studies of the University of Wrocław. In 2009-2014 deputy Director of the Institute for International Studies. Mr. Rdzanek participated in creating the curriculums of both National Security Studies and International Security Studies at the University of Wrocław. He has been is involved in research concerning the security policies of Norway and Denmark since 2002. His professional experience is also connected with the NATO system as well as with contemporary military conflicts and development of military thought.

Selected publications:

Grzegorz Rdzanek, Miejsce Litwy, Łotwy, Estonii w polityce wojskowej Danii w latach 1993 – 2000, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2003; Euroatlantycka obronność na rozdrożu, pod redakcją Grzegorza Rdzanka, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2004; Grzegorz Rdzanek, Eurosamoloty. Trudne początki europejskiej współpracy zbrojeniowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007; Grzegorz Rdzanek, Rozwój zdolności operacyjnych Unii Zachodnioeuropejskiej od Maastricht do Amsterdamu z uwzględnieniem roli członka stowarzyszonego na przykładzie Norwegii, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2013; Służby specjalne. Przeszłość i teraźniejszość, Grzegorz Rdzanek, Grzegorz Tokarz (red.), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2009.

Place of residence: Wrocław

Contact

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter