Grzegorz Rdzanek

Grzegorz Rdzanek

Research Fellow

Post Ph. D, professor of the social science in the area of political sciences. Academic teacher. Employed at the Department of North European Countries of Jan Kochanowski University in Kielce.

Specialisation: ARMS INDUSTRY, NATO, DEFENCE POLICY OF NORDIC STATES

Post Ph. D, professor of the social science in the area of political sciences (specialization: international relations). Professor of Jan Kochanowski University in Kielce, employed on the position for the deputy of the Chair of the Department of North European Countries. Between the year 2002 and 2016 – adjunct at the Institute of International Studies (ISM) of Wrocław University. Co-originator of creating major / programme of National Security studies (the first degree – BA) and International Security studies (the second degree – MA) at the Wrocław University. Co-author of the program of Scandinavian studies (studies of the first degree BA in English), started in 2017 at Jan Kochanowski University in Kielce. Expert of the Polish Accreditation Committee. From 2002 he has been examining and describing the defence policy of Denmark and Norway.

Selected publications:

Grzegorz Rdzanek, Miejsce Litwy, Łotwy, Estonii w polityce wojskowej Danii w latach 1993 – 2000, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2003; Euroatlantycka obronność na rozdrożu, pod redakcją Grzegorza Rdzanka, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2004; Grzegorz Rdzanek, Eurosamoloty. Trudne początki europejskiej współpracy zbrojeniowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007; Grzegorz Rdzanek, Rozwój zdolności operacyjnych Unii Zachodnioeuropejskiej od Maastricht do Amsterdamu z uwzględnieniem roli członka stowarzyszonego na przykładzie Norwegii, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2013; Służby specjalne. Przeszłość i teraźniejszość, Grzegorz Rdzanek, Grzegorz Tokarz (red.), Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2009.

Place of residence: Wrocław

Contact

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter