Marcin Rudnicki

Marcin Rudnicki

Research Fellow

Employed at the Centre for Crisis Information at the Polish Space Research Centre, an analyst at the Government Centre for Security and Head of the Training Department.

Specialisation: CRISIS MANAGEMENT, RESCUE OPERATIONS

Employed at the Centre for Crisis Information at the Polish Space Research Centre (CBK PAN). He worked as an analyst at the Government Centre for Security and Head of the Training Department. He participated in strategic planning processes regarding crisis management. Former project coordinator at Polish Red Cross. Graduated from the National Defence University in Warsaw.

Selected publications:

System ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża jako wsparcie działań antykryzysowych administracji publicznej [w:] Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej pod red. Jerzego Kisielnickiego, A. Letkiewicz, K. Rajchel, E. Ura, wyd. WSPol Szczytno i WSIZiA Warszawa, Warszawa 2010; Rola systemu ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża w systemie zarządzania kryzysowego w Polsce [w:] Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku – wyzwania i dylematy pod red. Tadeusza Jemioły i Kazimierza Rajchela, WSIZiA i AON, Warszawa 2008

Place of residence: Warsaw

Contact

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter