Mariusz Ruszel

Mariusz Ruszel

Research Fellow

Doctor of Humanities specialised in Political Science, an adjunct professor at the Faculty of Economics the Rzeszów University of Technology.

Specialisation: ENERGY SECURITY, SECURITY POLICY, ENERGY RESOURCES

Doctor of Humanities specialised in Political Science (doctoral graduation at the Faculty of International Studies at the University of Łódź ). He is adjunct professor at the Faculty of Economics of the Management Department at the Rzeszów University of Technology. Member of the Presidential Programme for Young Experts (2012-2013). Expert of the National Security Strategic Review (2011-2012). Specialist on local development of Energy Agency in Podkarpacie region (2009-2011). Former coach at the Academy of Young Diplomats.

Selected publications:

Polityka energetyczna w stosunkach polsko-rosyjskich, [w:] Wybrane problemy przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2012; • Polityka energetyczna UE w okresie prezydencji polskiej, [w:] Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej – bilans osiągnięć, Wyd. A. Marszałka, Toruń 2012; • Wyzwania infrastrukturalne dla wydobycia i produkcji gazu niekonwencjonalnego w Polsce [w:], Gaz niekonwencjonalny – szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje, Instytut Kościuszki, Kraków 2011; • Priorytety w obszarze energii podczas polskiej prezydencji w UE [w:] Polska prezydencja w Unii Europejskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010; • Polityka Polski wobec wyzwań energetyczno–klimatycznych [w:] Polska pięć lat w Unii Europejskiej, Ibidem, Łódź 2009; • Ponadto m.in.:„Przegląd Zachodni”, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny”, „Nowa Energia”, „Rurociągi”, „Karpacki Przegląd Gospodarczy”, „Studia i analizy europejskie”, „Kurier Dyplomatyczny”, Biuletyn Opinie FAE, Mojeopinie.pl, GospodarkaPodkarpacka.pl, „Stanowisko Pułaskiego”, „Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego”.

Place of residence: Rzeszów

Contact

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter