Rachela Tonta

Rachela Tonta

Research Fellow

Doctor in Humanities specialized in political science (at the International Studies Faculty of the Jagiellonian University). Graduated from the Social Science Factulty of the University of Wrocław.

Specialization: MIDDLE EAST

Doctor in Humanities specialized in political science (at the International Studies Faculty of the Jagiellonian University). Graduated from the Social Science Factulty of the University of Wrocław. Member of the Closer to Asia Association. She worked as a voluntary in the West Bank in the framework of the project coordinated by the World Council of Churches and Arabia.pl Association as well as a member of the team participating in the “Mistrz” programme, organized by the Foundation for Polish Science, supervised by Prof. Andrzej Kapiszewski. She specialises in the Middle East region issues. The main area of her research is political activity of Hezbollah and Hamas, Shia societies in Arab states as well as social and political problems of Liban and the Israeli–Palestinian conflict.

Publications (selected):

Zmiany w otoczeniu politycznym jako jeden z czynników mobilizacji politycznej szyitów w Libanie, [w:] “Państwo, wspólnota, religia. Wybrane zagadnienia procesów modernizacji na Bliskim Wschodzie”, pod. red. Krzysztofa Kościelniaka, Wydawnictwo Unum, Kraków 2010; Why the Chehabist State Failed – the State in Society Approach, “Hemispheres. Studies of Cultures and Societies”, No 24, Wydawnictwo Naukowe Askon, Warszawa 2009; Obchody święta Aszura a procesy polityczne w Libanie, “Krakowskie Studia Międzynarodowe”, Nr. 1 (VI), Kraków 2009; Porozumienie z Mekki 2007 – Szansą na wznowienie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie? [w:] “Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne”, pod. red. A. Kapiszewskiego, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008; Hezbollah w systemie politycznym Libanu, [w:] “Arabowie – islam – świat”, pod red. M.M. Dziekana i I. Kończak, Łódź 2007.

Place of residence: Cracow

Contact

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter