Emilia Wysocka-Fijorek

Emilia Wysocka-Fijorek

Research Fellow

Specialist concerning the natural environment. Author of publications and speeches connected with forestry management and the natural environment. Member of the Polish Forestry Association.

Specialisation: NATURAL ENVIRONMENT, FORESTRY ECONOMICS

Specialist in the natural environment. Author of publications and speeches connected with forestry management and the natural environment. Member of the Polish Forestry Association.

Selected publications:

Private forests in Poland, general remarks, importance and perspective of development, “Students’ youth add scientific progress in agro-industrial complex”, Lwów; “Nadzór nad lasami prywatnymi w Polsce”, Warszawa 2008; “Lasy drobnej własności w okresie międzywojennym”, red. Barbara Wiśniowska-Kielian, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2009; “Zarządzanie lasami prywatnymi w Polsce”, Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2009; Conception of management of private forests in Poland, w: “The fourth international scientific conference Rural development 2009 – Transitions towards sustainability”, tom II, Kowno 2009 (recenzowany); Lasy prywatne. Analiza zasobów, “Realia i co dalej…”, Warszawa, listopad 2011

Place of residence: Warsaw

Contact

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter