Rafał Lipka

Research Fellow

Rafał Lipka

Research Fellow Programu „Bezpieczeństwo i Obronność”. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej. Jego zainteresowania badawcze obejmują przemysł zbrojeniowy, technologie wojskowe, problematykę społeczno-gospodarczą regionu Azji Południowo-Wschodniej i biznes międzynarodowy. Stypendysta Ministerstwa Edukacji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Indonezji. Autor licznych artykułów poświęconych tematyce modernizacji sił zbrojnych oraz technologii wojskowej.

Rafał Lipka

Research Fellow

Rafał Lipka

Research Fellow Programu „Bezpieczeństwo i Obronność”. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej. Jego zainteresowania badawcze obejmują przemysł zbrojeniowy, technologie wojskowe, problematykę społeczno-gospodarczą regionu Azji Południowo-Wschodniej i biznes międzynarodowy. Stypendysta Ministerstwa Edukacji oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Indonezji. Autor licznych artykułów poświęconych tematyce modernizacji sił zbrojnych oraz technologii wojskowej.