Kongres Przemysłowy – Obronność i Energetyka 2017 | Europa i Ukraina

„Kongres Przemysłowy – Obronność i Energetyka 2017. Europa i Ukraina” to przedsięwzięcie, które stawia sobie za cel rozwijanie współpracy politycznej i przemysłowej na szczeblu międzypaństwowym. Pierwsza edycja poświęcona jest Ukrainie – państwu posiadającym duży potencjał gospodarczy, które mogłoby stać się wartościowym partnerem dla Polski i Unii Europejskiej. Na konferencji podniesione zostaną kwestie współpracy sektora zbrojeniowego i jego rozwoju w Europie Środkowej, oraz bezpieczeństwa energetycznego, które staje się coraz ważniejszym elementem światowej architektury bezpieczeństwa. Decydenci, wojskowi oraz eksperci z całego świata dyskutować będą o tym jak efektywnie rozwijać współpracę przemysłową między państwami.

Start

20 kwietnia 2017 - 09:00

End

20 marca 2017 - 18:00

20 kwietnia 2017

Wydarzenie zostało objęte honorowymi patronatami Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Agencji Rozwoju Przemysłu oraz wspierane jest przez NATO.

Współpraca gospodarcza i przemysłowa na szczeblu międzypaństwowym nie powinna być tylko domeną sektora prywatnego i wielkich koncernów – powinna być postrzegana jako racja stanu i wymóg stojący nie tylko przed biznesem, ale również przed decydentami państw.

„Kongres Przemysłowy – Obronność i Energetyka 2017. Europa i Ukraina” to przedsięwzięcie, które stawia sobie za cel rozwijanie współpracy politycznej i przemysłowej na szczeblu międzypaństwowym. Pierwsza edycja poświęcona jest Ukrainie – państwu posiadającym duży potencjał gospodarczy, które mogłoby stać się wartościowym partnerem dla Polski i Unii Europejskiej.  Na konferencji podniesione zostaną kwestie współpracy sektora zbrojeniowego i jego rozwoju w Europie Środkowej, oraz bezpieczeństwa energetycznego, które staje się coraz ważniejszym elementem światowej architektury bezpieczeństwa. Decydenci, wojskowi oraz eksperci z całego świata dyskutować będą o tym jak efektywnie rozwijać współpracę przemysłową między państwami.

Jednym z priorytetów Polskiej polityki zagranicznej jest dążenie do budowania jak najlepszych relacji ze swoimi sąsiadami. Na szczególną uwagę zasługuje Ukraina, która poprzez pozostawanie przez wiele lat w strefie oddziaływania Federacji Rosyjskiej i swoje wewnętrzne problemy związane z korupcją nie była w stanie przekonać Zachodu do tego, że jest cennym partnerem politycznym i gospodarczym. Po wydarzeniach na Majdanie i obaleniu niechcianej władzy Ukraińcy skierowali wektor działań na Zachód, starając się zerwać narzucone z góry zależności. Nowa władza mająca poparcie Ukraińców i ich determinacje nie zboczyła z obranej przez siebie ścieżki, mimo bezprawnej aneksji Krymu oraz wojnie toczącej się na jej wschodniej granicy. „Kongres Przemysłowy – Obronność i Energetyka 2017. Europa i Ukraina” stanowić będzie kolejny krok na drodze poszerzenia współpracy między członkami Unii Europejskiej i jej gospodarczymi partnerami.

Koordynator konferencji: Paweł Gołębiewski, pgolebiewski@pulaski.pl, tel.: 22 378 11 94

 Patronat Honorowy

MORE DETAIL

Phone

22 378 11 94