SZKOLENIE MASTERCLASS: Wywiad | Cyberzagrożenia | Bezpieczeństwo | Big data

Najwyższej klasy szkolenie w ramach programu Masterclass Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z Europejską Akademią Dyplomacji realizowane przez kadrę ekspercką. Szkolenie omawia zagadnienia z zakresu problematyki bezpieczeństwa, w tym kwestii cyberbezpieczeństwa oraz wywiadu konkurencyjnego, wskazując na najistotniejsze uwarunkowania prawne, teoretyczne oraz elementy praktyczne

Start

19 września 2018

End

Najwyższej klasy szkolenie w ramach programu Masterclass Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z Europejską Akademią Dyplomacji realizowane przez kadrę ekspercką. Szkolenie omawia zagadnienia z zakresu problematyki bezpieczeństwa, w tym kwestii cyberbezpieczeństwa oraz wywiadu konkurencyjnego, wskazując na najistotniejsze uwarunkowania prawne, teoretyczne oraz elementy praktyczne. W sposób kompleksowy – poprzez trzy bloki – program szkolenia wprowadza jego uczestników w bieżące zagadnienia z płaszczyzny bezpieczeństwa – w szerokim jego ujęciu, podkreślając rolę uwarunkowań bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.

Program wskazuje także na współczesne wyzwania polityki międzynarodowej, omawiając przy tym również wymiar praktycznego działania w obszarach objętych zagrożeniami współczesnego świata. Nie bez znaczenia dla kompleksowego podejścia do realizowanej problematyki pozostają kwestie szans i zagrożeń wynikających z obiegu danych w cyberprzestrzeni.

Program ogólny szkolenia

I BLOK

Wywiad konkurencyjny i Bezpieczeństwo informacji

 • Wprowadzenie do wywiadu konkurencyjnego
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
  Wodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji
 • Umiejętność wykrywania zagrożeń w praktyce

Prowadzący: Grzegorz Małecki, Bartosz Orlicz-Rabiega

II BLOK

Współczesny wymiar bezpieczeństwa

 • Współczesne wyzwania polityki międzynarodowej
 • Działalność w strefach ryzyka

Prowadzący: Piotr Łukasiewicz

III BLOK

Big data – szanse i zagrożenia

 • Big Data w organizacji (firma, jednostka)
 • Szczegółowe omówienie zagrożeń
 • Big data w życiu prywatnym – prywatność a ochrona organizacji
 • Wykorzystanie zbiorów danych w praktyce oraz prewencja

Prowadzący: Dominik Karbowski

Metodyka

Autorski program szkolenia realizowany przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z uznaną na świecie Europejską Akademią Dyplomacji. Wykłady i warsztaty są wzbogacone o panel dyskusyjny.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane dla średniej i wyższej kadry zarządzającej oraz pracowników administracji, ze szczególnym uwzględnieniem osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych w urzędzie.

Data szkolenia

19 września 2018

Cena szkolenia

990 złotych + VAT
890 złotych + VAT – przy zapisie do końca lipca (dla maksymalnie 14 osób)
Ilość miejsc ograniczona. Wielkość grupy maksymalnie: 24 osoby

Cel szkolenia

 • wzrost kompetencji kadry średniego i wyższego szczebla w obszarze problematyki bezpieczeństwa,
  w tym zagrożeń teleinformatycznych;
 • podniesienie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa;
 • poznanie podstawowych zasad i dobrych praktyk;
 • wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Nasze Atuty

 • Profesjonalna kadra wykładowcza
 • Program dostosowany do pracy i rozwiązań przydatnych dla kadry średniego i wyższego szczebla
 • Pakiet materiałów szkoleniowych
 • Certyfikat Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego

ZAPISY NA SZKOLENIA

p. Łukasz Polinceusz

Senior Fellow
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

E-mail: lpolinceusz@pulaski.pl