Pułaski Policy Papers (dawniej Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego) to pogłębione analizy istotnych dla Polski zagadnień z zakresu polityki międzynarodowej, gospodarki światowej oraz bieżących wydarzeń w polityce zagranicznej RP. Opracowania Fundacji publikowane są w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Redaktorem naczelnym Pułaski Policy Papers jest p. Tomasz Smura (tsmura@pulaski.pl).

Zastępcą redaktora naczelnego jest p. Kamil Mazurek (kmazurek@pulaski.pl).