Mają Państwo możliwość zarekomendować zaproszenie wskazanej osoby na konferencję. W tym przypadku prosimy o uzupełnienie poniższych pól.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego do celów procesu rejestracji i udziału w Kongresie Polskich Ekspertów Międzynarodowych 2018 zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Informacje takie jak imię, nazwisko, stanowisko, instytucja i kraj zostaną włączone do listy uczestników, dostępnej dla wszystkich uczestników. Te szczegóły będą również dostępne dla osób trzecich, współpracujących z Organizatorem. Fundacja może wykorzystywać te informacje do aktualizacji danych uczestników, a także informować ich o nadchodzących wydarzeniach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uczestnicy mają obowiązek powiadomić Fundację, jeśli chcą usunąć swoje adresy email z biuletynu lub listy dystrybucyjnej wydarzeń Fundacji.