Professors

Paulina Gomulak

Dyrektor Wykonawczy, Dyrektor Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu dużymi programami i zespołami, w szczególności w środowisku międzynarodowym.

Piotr Sokołowski

Asystent Programu

Student Uniwersytetu Warszawskiego na kierunkach Polityka Społeczna (II stopień) i Studia Euroazjatyckie (II stopień). W kręgu zainteresowań: etnopolityka i stosunki międzyetniczne, obszar poradziecki, Bałkany, Bliski Wschód, migracje, kwestie nierówności, ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Prof. Stanisław Koziej

Doradca ds. Programu

Specjalizacja: BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ Prof. dr hab. Stanisław Koziej – generał brygady w stanie spoczynku, profesor w Uczelni Łazarskiego. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego (lata 2010 – 2015). Wcześniej, w latach 2005 – 2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, w 2007 roku – doradca Rzecznika Praw Obywatelskich, w 2008 r. – doradca Ministra Obrony Narodowej. Wieloletni nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w polityce i strategii bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego (w tym obronności) oraz strategicznym zarządzaniu bezpieczeństwem. Prowadził także wykłady z tej tematyki na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim oraz w Szkole Głównej Handlowej i Akademii Dyplomatycznej. Bezpośrednio przed odejściem ze służby w Wojsku Polskim był (w latach 1994 – […]

Paweł Gołębiewski

Research Fellow

Ekspert programu „Gospodarka i energetyka”. Jego specjalnością jest bezpieczeństwo energetyczne, rejon Kaukazu Południowego, oraz relacje Zachodu z Federacją Rosyjską.

Piątkowski Marcin

Senior Fellow

Doktor nauk ekonomicznych. Pracował jako główny ekonomista PKO BP S.A. oraz ekonomista Departamentu Europejskiego i doradca dyrektora wykonawczego MFW.

Pichór Tomasz

Research Fellow

Wydawca, dziennikarz i publicysta. Bibliofil. Studiował na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Założyciel Wydawnictwa Sprawy Polityczne.

Piekarski Jan Wojciech

Senior Fellow

Ambasador ad personam. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych pełnił funkcje kierownicze na poziomie departamentów.

Pisarska Katarzyna

Fundator

Dr. Katarzyna Pisarska jest założycielką oraz dyrektorem Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych.

Pisarski Zbigniew

Prezes Zarządu

Politolog, komentator spraw międzynarodowych, przedsiębiorca społeczny. Doradca Prezydenta RP ds. Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

Polinceusz Łukasz

Senior Fellow

Zastępca Dyrektora Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; były Koordynator Zespołu Interesów Narodowych Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.