Jarczyński Adam

Jarczyński Adam

Fundator

Dyrektor Generalny Polskiej Akademii Public Relations oraz Polskiej Akademii Protokołu i Etykiety (marka PAPR). Posiada 10 letnie doświadczenie w zakresie PR.

Specjalizacje: ETYKIETA BIZNESOWA, PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY, PR, SAVOIR VIVRE

Adam Jarczyński, partner w Polskiej Akademii Protokołu i Etykiety. Zawodowo związany z etykietą biznesową i savoir-vivre, a także PR oraz brandingiem. Autor książek dla dorosłych oraz dzieci.

Od wielu lat szkoli i doradza firmom o międzynarodowym zasięgu oraz osobom prywatnym. Łączy kompetencje menedżerskie nabyte w firmach o ugruntowanej renomie ze swoją pasją, którą dzieli się na blogu: www.dobremaniery24.pl

Publikacje (wybrane):

„Etykieta w biznesie”, „Jak promować projekty współfinansowane z EFS” (współautor).

Na stałe w: Warszawie

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter