Aleksander Kwaśniewski

Aleksander Kwaśniewski

Prezydent RP (1995 - 2005)

Aleksander Kwaśniewski odegrał ważną rolę podczas Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie, aktywnie brał udział w rozmowach odbywających się pomiędzy Wiktorem Juszczenką i Wiktorem Janukowyczem. Za swoje zasługi na rzecz pokojowego zakończenia Pomarańczowej Rewolucji otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności”.

W latach 1973-1977 studiował na Wydziale Ekonomiki Transportu (handel zagraniczny) Uniwersytetu Gdańskiego. Aktywnie działał w wielu organizacjach i stowarzyszeniach studenckich przeciwko ówczesnej władzy. W latach 1991-1995 został dwukrotnie wybrany posłem Sejmu RP. Sprawował urząd prezydenta RP w latach 1995-2005.

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter