Domachowska Agata

Domachowska Agata

Research Fellow

Pracownik Naukowy na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu. Absolwentka politologii (integracja europejska) oraz filologii bałkańskiej na UMK.

Specjalizacje: BAŁKANY, TURCJA, POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA UE, MNIEJSZOŚCI, KONFLIKTY ETNICZNE, ETNOPOLITYKA

Uzyskała stopień naukowy doktora na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka politologii (specjalizacja: integracja europejska) oraz filologii bałkańskiej na UMK. Stypendystka m.in. Ministerstwa Nauki Republiki Chorwacji. W 2012 r. jako stypendystka BUWiWM prowadziła badania naukowe i studiowała na Uniwersytecie w Belgradzie. Odbyła staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli, a także praktyki w Ambasadzie RP w Tiranie.

Publikacje (wybrane):

Albania and Albanian Émigrés in the United States before World War II, [w:] “East Central Europe in Exile Volume 1: Transatlantic Migrations”, edited by A. Mazurkiewicz, Cambridge Scholars Publishing, 2013; Change in Turkish-Egyptian relations after winning the Justice and Development Party, [w:] “Turkey-EU Relations: power, politics and the future”, edited by K. Aksu, Cambridge Scholars Publishing, 2012; Rola oraz miejsce Słowenii w Unii Europejskiej – próba analizy, [w:] „Poznać Bałkany”. Historia – Polityka – Kultura – Języki na Bałkanach”, pod red. K. Taczyńskiej, A. Twardowskiej, Instytut Filologii Słowiańskiej UMK, Toruń 2013; Bałkańskie modele funkcjonowania samorządu lokalnego na przykładzie Słowenii, Chorwacji oraz Macedonii, „e-Politikon”, Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, nr 2/2012; Albanian Political Activity in Ottoman Empire (1878-1912), „World Journal of Islamic History and Civilization” (WJIHC), Volume 3 Number 1, 2013;

Na stałe w: Toruniu