Bocheńska Joanna

Bocheńska Joanna

Research Fellow

Pracownik Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Iranistyki. Współtwórczyni Pracowni Studiów Kurdyjskich, współpracuje z Fundacją Znak.

Specjalizacje: BLISKI WSCHÓD, TURCJA, SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA KURDÓW

Doktor Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego; absolwentka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej.

Obecnie pracownik Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Zakładzie Iranistyki. Współtwórczyni Pracowni Studiów Kurdyjskich, współpracuje z: Fundacją Znak, Kurdyjskim Centrum Informacji i Dokumentacji w Krakowie, Fundacją Amicus Europae Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Inicjatywą Kurdów w Europie, organizacjami i czasopismami mniejszości tatarskiej w Polsce (Przegląd Tatarski, Muzułmanie Rzeczypospolitej), portalami Arabia.pl, tolerancja.pl oraz Forum Żydzi-Chrześcijanie-Muzułmanie. Tłumacz języka rosyjskiego, kurdyjskiego (dialekt kurmandżi) i tureckiego.

Publikacje (wybrane):

1). Miedzy ciemnością i światłem. O kurdyjskiej tożsamości i literaturze, wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2011; 2). Na wschód od Karsu. Kaukaz w obiektywie tureckiej polityki, Nowa Europa Wschodnia, nr 3-4, 2009; 3). Język kurdyjski umiera, Tygodnik Powszechny nr 49/2008; 4). Pomost między Wschodem a Zachodem. Turecka wizja polityki zagranicznej, Biuletyn Opinie Fundacji AmicusEuropae nr 11/2009; 5). Tureckie zmagania akcesyjne kontra europejskie partie i frakcje polityczne, nr 17/09, Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego; 6). Continuity and change. Kurdish contemporary literature and its quests for identity, Change and Stability. State Religion and Politics in the Middle East and North Africa, Jagiellonian University 2010; 7). Europa wobec imigrantów, Biuletyn Opinie Fundacji Amicus Europae, nr 10/2010.

Na stałe w: Krakowie