Carl Bildt

Carl Bildt

Minister spraw zagranicznych Szwecji (2006 - 2014)

Carl Bildt otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za swój wkład na rzecz unijnej inicjatywy Partnerstwa Wschodniego, której celem jest przybliżenie krajom partnerskim proeuropejskich wartości oraz pomoc w przeprowadzaniu reform.

W latach 1991-1994 sprawował urząd premiera Szwecji. Był przewodniczącym centroprawicowej Umiarkowanej Partii Koalicyjnej. Po złożeniu dymisji w 1994 r. został mediatorem w czasie konfliktu na Bałkanach. Do czerwca 1995 r. pełnił urząd Specjalnego Reprezentanta Unii Europejskiej do spraw Byłej Jugosławii. W listopadzie 1995 r. brał udział jako współprzewodniczący w Konferencji Pokojowej w Dayton. Ponadto był wysokim komisarzem do spraw Bośni i Hercegowiny od 1995 do 1997 roku. W latach 1999-2001 piastował stanowisko Specjalnego Ambasadora Sekretarza Generalnego ONZ na Bałkanach. W latach 2006-2014 pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych Szwecji.