Ciastoń Rafał

Ciastoń Rafał

Research Fellow

Doktorant Akademii Obrony Narodowej, członek Zespołu Analiz Fundacji Amicus Europae Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizacje:BLISKI I DALEKI WSCHÓD, POLITYKA WOJSKOWA USA, KONFLIKTY ZBROJNE, TECHNOLOGIE MILITARNE

Doktorant Akademii Obrony Narodowej, członek Zespołu Analiz Fundacji Amicus Europae Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku stosunki międzynarodowe oraz Studium Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Publikacje (wybrane):

m.in. w czasopismach „Polska Zbrojna”, „Mówią Wieki”, „Stosunki Międzynarodowe”, FAE „Policy Papers”, Biuletyn Opinii FAE oraz „Stanowisko Pułaskiego”

Na stałe w: Warszawie