Ciastoń Rafał

Ciastoń Rafał

Research Fellow

Doktorant Akademii Obrony Narodowej, członek Zespołu Analiz Fundacji Amicus Europae Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizacje:BLISKI I DALEKI WSCHÓD, POLITYKA WOJSKOWA USA, KONFLIKTY ZBROJNE, TECHNOLOGIE MILITARNE

Doktorant Akademii Obrony Narodowej, członek Zespołu Analiz Fundacji Amicus Europae Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku stosunki międzynarodowe i Studium Bezpieczeństwa Narodowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW.

Publikacje (wybrane):

m.in. w czasopismach „Polska Zbrojna”, „Mówią Wieki”, „Stosunki Międzynarodowe”, FAE „Policy Papers”, Biuletyn Opinii FAE oraz „Stanowisko Pułaskiego”

Na stałe w: Warszawie

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter