Czechowska Lucyna

Czechowska Lucyna

Research Fellow

Doktor (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Absolwentka Stosunków Międzynarodowych na UMK.

Specjalizacje: TEORIA SOJUSZY, EUROPEJSKA POLITYKA SĄSIEDZTWA, POLSKA POLITYKA WSCHODNIA

Doktor (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Absolwentka Stosunków Międzynarodowych (specjalizacja wschodnia) również na UMK. Odbyła praktyki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Publikowała głównie w czasopismach uniwersyteckich („Dialogi Polityczne”, „Zeszyty Naukowe Doktorantów”). Organizatorka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Publikacje (wybrane):

Polskie a ukraińskie pojmowanie partnerstwa strategicznego pomiędzy Warszawą a Kijowem, „Dialogi Polityczne, nr 8, 2007; The Polish influence upon the shape of the relations between the European Union and Ukraine, „Сборник материалов к мнждународной конференции аспирантов и студентов при Гуманитарном Факультете ОмГАУ”, 2008; „Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie”(współredaktor), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010; Azjatyccy sąsiedzi Unii w ramach funkcjonowania Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, „Wartości azjatyckie. Polityka i prawa człowieka”, Joanna Marszałek-Kawa (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010; Partnerstwo Wschodnie na tle innych regionalnych mechanizmów Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – wskazania dla polskiej prezydencji, „Polska prezydencja w Unii Europejskiej”, J. Nadolska, K. A. Wojtaszczyk (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010; Refleksy myśli politycznej Józefa Piłsudskiego oraz Romana Dmowskiego w powojennych koncepcjach polskiej polityki wschodniej, „Epigoństwo czy twórcza ciągłość? Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej”, E. Krasucki, T. Sikorski, A. Wątor (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011; Powrót Średniowiecza?, „Sprawy międzynarodowe”, nr 1 (LXIV) 2011, PISM, Warszawa styczeń-marzec 2011

Na stałe w: Toruniu