Czechowska Lucyna

Czechowska Lucyna

Research Fellow

Doktor Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych na UMK.

Specjalizacje: TEORIA PARTNERSTW STRATEGICZNYCH, PARTNERSTWA STRATEGICZNE UNII EUROPEJSKIEJ, PARTNERSTWA STRATEGICZNE RP  

Doktor Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych (specjalizacja wschodnia) oraz  studiów doktoranckich w zakresie Nauk o Polityce na UMK.

Odbyła praktyki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz Ambasadzie RP w Waszyngtonie, a także zagraniczny staż naukowy na Uniwersytecie w Rostocku.

Zajęła II miejsce w Konkursie Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego dla Doktorantów na najlepszy esej z dziedziny stosunków międzynarodowych.

Pełniła rolę kierowniczki międzynarodowego zespołu badawczego Strategic Partnership Group, realizującego projekt badawczy “Strategic Partnership Between a State and an International Organization: An Ideal Model” finansowanego z Narodowego Centrum Nauki (“Sonata”). Z ramienia Polskiego Klubu Ekologicznego obserwowała Konferencję Stron Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 21) w Paryżu.

Publikacje (wybrane):

Jest autorką artykułów naukowych takich jak m.in.: Polskie a ukraińskie pojmowanie partnerstwa strategicznego pomiędzy Warszawą a Kijowem, [w:] „Dialogi Polityczne”, Nr 8, Toruń 2007; Partnerzy strategiczni III RP, [w:] „Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie tom II: Stosunki polityczne i gospodarcze”, L. Czechowska, M. Bierowiec (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011; The Foundations of the Polish-Romanian Strategic Partnership, [w:] “Central Europe on the Threshold of the 21st Century. Selected Political and Social Issues”, L. Czechowska, K. Olszewski (red.), Cambridge Scholars Publishing 2012; The concept of strategic partnership as an input in the modern alliance theory, [w:] “The Copernicus Journal of Political Studies”, nr 2 (4)2013; Zbieżność celów polityki zagranicznej Polski i Litwy a stan partnerstwa strategicznego pomiędzy nimi [w:] „20 lat polsko-litewskiego sąsiedztwa 1991-2011. Wybrane problemy”, K. Marzęda-Młynarska, J. Olchowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015; A marriage of convenience? The EU-India reluctant strategic partnership [w:] States, international organizations and strategic partnerships, L. Czechowska [et al.] (red.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK; Northampton, MA 2019; „Trusted friends, dynamic partners”: a modest but steadfast ASEAN-New Zealand strategic partnership [w:] States, international organizations and strategic partnerships, L. Czechowska [et al.] (red.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK; Northampton, MA 2019.

Autorką książek: Stosunki dwustronne polskiej polityki zagranicznej w latach 1990-2002 na podstawie analizy corocznych informacji o polityce zagranicznej rządu, Fundacja Copernicus, Toruń 2017 oraz Wewnątrzunijni partnerzy strategiczni Rzeczypospolitej Polskiej, MADO, Toruń 2013.

A także współredaktorką książek takich jak m.in.: „Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie tom II: Stosunki polityczne i gospodarcze”, L. Czechowska, M. Bierowiec (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011 oraz “States, international organizations and strategic partnerships”, L. Czechowska, A. Tyushka, A. Domachowska, K. Gawron-Tabor, J. Piechowiak-Lamparska (red.), Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK; Northampton, MA 2019.

Na stałe w: Toruniu