Czerep Jędrzej

Czerep Jędrzej

Reserach Fellow

Niezależny badacz i publicysta. Absolwent Master In Euro Mediterranean Affairs (MEMA), międzynarodowego projektu akademickiego łączącego m.in. nauki polityczne i ekonomię.

Specjalizacje: AFRYKA SUBSAHARYJSKA, AFRYKA PÓŁNOCNA, BIAŁORUŚ, NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ PROPAGANDY, RADYKALNE RUCHY ISLAMSKIE, UKRAINA

Badacz, analityk i komentator wydarzeń międzynarodowych. Ukończył Master In Euro Mediterranean Affairs (MEMA), projekt akademicki z zakresu polityki, ekonomii i kultury krajów basenu Morza Śródziemnego, organizowany wspólnie przez 16 uniwersytetów z 7 krajów tego regionu. W Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego prowadzi badania nad kulturą polityczną Afryki Subsaharyjskiej, oraz współczesnymi Bałkanami. Współpracował z wieloma instytucjami międzynarodowymi oraz grupami medialnymi, wśród nich z Culture Action Europe, Amnesty International, telewizją Al-Jazeera English i The Guardian. Organizator cyklu konferencji Rady Europy i Fundacji Pułaskiego dotyczących kondycji białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. Jako analityk Fundacji Otwarty Dialog uczestniczył w wielu misjach monitorujących procesy sądowe m.in. w Kazachstanie, Bułgarii; współprowadził kampanię na rzecz reformy systemu Interpolu. Specjalista w dziedzinie procesów i ruchów ekstremistycznych w Afryce, a także wydarzeń międzynarodowych dotykających nowych procesów społecznych i zjawisk kulturowych. Ekspert w cenionych think tankach, publikuje w wydawnictwach akademickich, analitycznych, a także skierowanych do szerszego grona odbiorców. Częsty komentator wydarzeń międzynarodowych.

Na stałe w: Warszawa