Czerepok Jan

Czerepok Jan

Senior Fellow

Finansista, od 2010 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu KUKE (polskiego ECA). Wcześniej kierował Departamentem Wspierania Handlu Zagranicznego BGK.

Specjalizacje: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW, SEKTOR PALIWOWO-ENERGETYCZNY, EXPORT CREDIT AGENCY (ECA), TRADE&EXPORT FINANCE, PROJECT FINANCE, ROSJA I OBSZAR BYŁEGO ZSRR

Finansista, od 2010 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu KUKE (polskiego ECA). Wcześniej kierował Departamentem Wspierania Handlu Zagranicznego BGK, ściśle współpracującym z KUKE przy finansowaniu polskiego eksportu. W latach 2008-2009, był Wiceprezesem ds. Finansowych spółki Polskie LNG (terminal LNG w Świnoujściu), a od 2002 do 2008 roku pełnił funkcje menedżerskie w służbach finansowych i handlowych PGNiG. W latach 1996-2002 był konsultantem i kierownikiem projektów w Grupie Firm Doradczych EVIP. Wielokrotnie pełnił również funkcje członka rad nadzorczych spółek sektora paliwowo-energetycznego.

Na stałe w: Warszawie