Czulda Robert

Czulda Robert

Research Fellow

Adiunkt Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo Narodowe” AON.

Specjalizacje: WSPÓŁCZESNE BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE, POLITYKA OBRONNA PAŃSTW I PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO, BLISKI WSCHÓD (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM IRANU)

Adiunkt Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo Narodowe” Akademii Obrony Narodowej (2007), stażysta programu „Young Leaders Dialogue” Departamentu Stanu (2010-2011), laureat stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2014), wykładowca wizytujący uczelnie na Litwie i Słowacji, w Turcji i Irlandii, a także National Cheng-chi University w Tajpej w ramach stypendium „Taiwan Fellowship” (2013), dziennikarz współpracujący na stałe z magazynami: „Polska Zbrojna”, „Nowa Technika Wojskowa”, „Lotnictwo”, „Stosunki Międzynarodowe” i „Military Technology”. Analityk do spraw sił zbrojnych współpracujący z IHS Jane’s.

Na stałe w: Łodzi

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter