Czulda Robert

Czulda Robert

Research Fellow

Adiunkt Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo Narodowe” AON.

Specjalizacje: WSPÓŁCZESNE BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE, POLITYKA OBRONNA PAŃSTW I PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO, BLISKI WSCHÓD (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM IRANU)

Adiunkt Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego, absolwent Studiów Podyplomowych „Bezpieczeństwo Narodowe” Akademii Obrony Narodowej (2007), stażysta programu „Young Leaders Dialogue” Departamentu Stanu (2010-2011), laureat stypendium Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (2014), wykładowca wizytujący uczelnie na Litwie i Słowacji, w Turcji i Irlandii, a także National Cheng-chi University w Tajpej w ramach stypendium „Taiwan Fellowship” (2013), dziennikarz współpracujący na stałe z magazynami: „Polska Zbrojna”, „Nowa Technika Wojskowa”, „Lotnictwo”, „Stosunki Międzynarodowe” i „Military Technology”. Analityk do spraw sił zbrojnych współpracujący z IHS Jane’s.

Na stałe w: Łodzi