Dariusz Ryń

Dariusz Ryń

Koordynator Logistyki

 

Dariusz Ryń prowadzi logistykę dla Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego od 2021 roku, po ukończeniu stażu jako Asystent Koordynatora Uczestników podczas Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa 2019.
Jest absolwentem Uniwersytetu im Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie ukończył Studia Skandynawskie ze specjalizacją w Dyplomacji i Strategi. Tytuł magistra uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim, kończąc kierunek International & Political Studies na specjalizacji Conflict Management & Negotiations.
Jego główne obszary zainteresowań to polityka i kultura państw Skandynawskich, neutralność, teorie relacji międzynarodowych oraz globalne i regionalne systemy bezpieczeństwa.