Demel Grzegorz

Demel Grzegorz

Research Fellow

Ukrainoznawca, doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii, trener. Na co dzień związany z Fundacją Znak i Fundacją Obywatelska Perspektywa.

Specjalizacje: UKRAINA, ROSJANIE I ROSYJSKOJĘZYCZNI W UKRAINIE, MNIEJSZOŚCI, ETNICZNOŚĆ, WIELOKULTUROWOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA I NARODOWA, BADANIA JAKOŚCIOWE, POLITYKA ETNICZNA Z PERSPEKTYWY ANTROPOLOGICZNEJ

Ukrainoznawca, doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Badania do pracy doktorskiej prowadził w środowisku Rosjan i osób rosyjskojęzycznych w zachodniej Ukrainie. Analizował dyskurs ukraińskiej tzw. etno-politologii, zwłaszcza współczesne koncepcje budowy narodu – kształtowania tożsamości; wyniki prezentował m. in. w Harvard Ukrainian Research Institute. W 2014 r. przebywał w Kanadzie jako visiting scholar w ramach Petro Jacyk Program for the Study of Ukraine,  Centre for European, Russian and Eurasian Studies, University of Toronto. Członek redakcji Zeszytów Historyczno-Politologicznych “Nowa Ukraina”. Na co dzień związany z Fundacją “Znak” i Fundacją “Obywatelska Perspektywa” gdzie jako ekspert i organizator zajmuje się projektami polsko-ukraińskimi.

Publikacje (wybrane):

Społeczność rosyjskojęzyczna w obwodzie lwowskim, „Krakowskie Pismo Kresowe”, nr 5: 2014; Ukraiński naród radziecki, kilka uwag z perspektywy wielokulturowej – cz. 1 i 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego „Prace Etnograficzne”, z. 39: 2011, z. 40: 2012; Polacy z obwodu lwowskiego wobec współczesnej Polski, „Przegląd Polsko-Polonijny”, nr 2: 2011; Polityka etniczna niepodległej Ukrainy wobec radzieckiej spuścizny, w: Rozpad ZSRR i jego konsekwencje dla Europy i świata, Cz. 2.: Wspólnota Niepodległych Państw, red. M. Smoleń, M. Lubina, Kraków 2011; Ukraińska wielokulturowość, w: Studia nad wielokulturowością, red. D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowska, Kraków 2010.

Na stałe w: Krakowie