Dominika Kulig

Dominika Kulig

Asystentka ds. grantów

 

Magister nauk politycznych w Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Bliski Wschód i Afryka. W swojej pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami terroryzmu, radykalizacji, post-kolonializmu i wpływem zewnętrznych interwencji na polityczną, militarną i społeczną sytuację w regionie MENA. Jej zainteresowania obejmują również społeczne korzenie rewolucji, procesy pokojowe, systemy penitencjarne i biopolitykę.