Dziewulska Agata

Dziewulska Agata

RESEARCH FELLOW

Doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, wykładowca w Centrum Europejskim UW, obserwator wyborów w BiH dla OBWE, były ekspert Rady Europy.

Specjalizacje: BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE, KONFLIKTY ZBROJNE, PEACEBUILDING, POLITYKA ZEWNĘTRZNA UE, PROCESY DEMOKRACYZACYJNE, BAŁKANY, AFGANISTAN, IRAK

Doktor habilitowany nauk o bezpieczeństwie, wykładowca w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, obserwator wyborów w BiH dla OBWE, były ekspert Rady Europy. Specjalizuje się w teorii rozwiązywania konfliktów zbrojnych, budowaniu relacji władzy pomiędzy stronami w konflikcie zbrojnym, systemach politycznych i partyjnych państw pokonfliktowych oraz operacjach „peacebuilding”. Trzykrotny obserwator wyborów w Bośni i Hercegowinie z ramienia OBWE. W Bośni i Hercegowinie prowadziła także badania terenowe. Były ekspert Rady Europy w programie „Intercultural Dialogue and Conflict Prevention”. Doktorat na temat „Post-conflict peace-building: Putting law into practice” obroniła w European University Institute, a habilitację otrzymała decyzją Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej.

Publikacje (wybrane): Dziewulska, Pokój po konflikcie: Bośnia, Afganistan, Irak. Wnioski dla strategii bezpieczeństwa UE, Centrum Europejskie UW, Warszawa 2016; Dziewulska, Peace-building in Bosnia: Lessons Learned [w:] K. Pędziwiatr, P. Kugiel, A. Dańda (red.) Current Challenges to Peacebuilding Efforts and Development Assistance, Tischner European University, Kraków 2011; Dziewulska, An Impossible Pasodoble: The EU and Bosnia Today, „Yearbook of Polish European Studies” Vol. 13/2010, str. 175-194; Dziewulska, Sztuka rozwiązywania konfliktu zbrojnego, Warszawa, Bellona, 2007; Dziewulska, Theory versus practice: peace process in Bosnia, “Journal of Peace, Conflict and Development” nr 2, grudzień 2002.

Na stałe w: Warszawie