Fleischer Paweł

Fleischer Paweł

Research Fellow

Członek zarządu Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi w Warszawie. Były pracownik PHO oraz Centrum Analitycznego Polityka Insight.

Specjalizacje: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE, NATO, PRZEMYSŁ OBRONNY

Absolwent Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie uczestnik studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie nauk o bezpieczeństwie. Uczestnik programu stażowego przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie w obszarze planowania obronnego. Fundator platformy informacyjnej Academic Security Forum (www.asecforum.org). Członek zarządu Instytutu Badań nad Stosunkami Międzynarodowymi w Warszawie. Były pracownik Polskiego Holdingu Obronnego oraz Centrum Analitycznego Polityka Insight.

Publikacje (wybrane):

Programy wsparcia bezpieczeństwa rządu Stanów Zjednoczonych, Warszawa; Dyplomacja wojskowa w III RP, Toruń.

Na stałe w: Warszawie