Czerep Jędrzej

Czerep Jędrzej

Reserach Fellow

Badacz, analityk, publicysta i komentator wydarzeń międzynarodowych. Doktorant Instytutu Politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Specjalizacje: AFRYKA SUBSAHARYJSKA, AFRYKA PÓŁNOCNA, BIAŁORUŚ, NARZĘDZIA WSPÓŁCZESNEJ PROPAGANDY, RADYKALNE RUCHY ISLAMSKIE, UKRAINA

Badacz, analityk, publicysta i komentator wydarzeń międzynarodowych. Doktorant Instytutu Politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zgłębiający kulturę polityczną państw afrykańskich. Ukończył Master In Euro Mediterranean Affairs (MEMA), projekt akademicki z zakresu polityki, ekonomii i kultury krajów basenu Morza Śródziemnego, organizowany przez 16 uniwersytetów z 7 krajów tego regionu. Prowadził badania terenowe m.in. w Sudanie Południowym, Nigerii, Ukrainie. Współpracował z wieloma instytucjami międzynarodowymi oraz z mediami, wśród nich Culture Action Europe, Radą Europy, Amnesty International, Royal United Services Institute, telewizją Al-Jazeera English, The Guardian, Urzędem ds. Cudzoziemców. Wykładał m.in. na studium podyplomowym „Kultura i Polityka Afryki i Azji” (Polska Akademia Nauk), prowadził autorskie seminaria Bałkany, Komunikowanie Społeczne (UKSW). Ekspert w cenionych think tankach m.in. w Fundacji im. K. Pułaskiego, Fundacji Otwarty Dialog, Fundacji Amicus Europae. Specjalizuje się w analizie wydarzeń międzynarodowych z pogranicza bezpieczeństwa, oraz nowych procesów społecznych i zjawisk kulturowych. Bada m.in. problemy przepływów informacji, oraz migracje w kontekście globalnym.

Na stałe w: Warszawa