Katarzyna Pisarska

Katarzyna Pisarska

Fundator, członek Rady Fundacji

Założycielka i dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych.

Dr. Katarzyna Pisarska jest założycielką oraz dyrektorem Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych. Jest również Dyrektorem Programowym Warsaw Security Forum oraz Senior Fellow w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Za swoją 10-letnią działalność na rzecz tworzenia jednej z pierwszych pozarządowych akademii dyplomatycznych w Europie w 2013 roku uznana została przez amerykańskie czasopismo „Diplomatic Courrier” jako jedna z 99 najbardziej wpływowych liderów polityki zagranicznej poniĪej 33 roku życia. W marcu 2014 roku została nominowana na 6 lat do grona Young Global Leaders, przez Światowe Forum Ekonomiczne w Davos.

Dr. Katarzyna Pisarska jest również adiunktem w Katedrze Studiów Politycznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest kierownikiem projektu Jean Monnet Module European Union, the Eastern Partnership & Russia in a New Geopolitical Context na lata 2015-2018 oraz autorką książki  The Domestic Dimension of Public Diplomacy, Evaluating Success through Civil Engagement (Palgrave McMillan 2016). Specjalizuje się w polityce zagranicznej Unii Europejskiej, polskiej polityce wschodniej oraz dyplomacji publicznej.

W przeszłości dr Pisarska prowadziła międzynarodowe badania na Uniwersytecie Harvarda (stypendium Fulbrighta, 2007), w Johns Hopkins University w Waszyngtonie (2010), na University of  Oslo (2012)oraz na Australian National University w Canberze (2015). Od 2012 roku jest wizytującym wykładowcą w Akademii Dyplomatycznej Azerbejdżanu. Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz College of Europe w Brugii.