Pisarska Katarzyna

Pisarska Katarzyna

Fundator

Dr. Katarzyna Pisarska jest założycielką oraz dyrektorem Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych.

Specjalizacje: POLITYKA ZAGRANICZNA UNII EUROPEJSKIEJ, PARTNERSTWO WSCHODNIE I ROSJA, PARTNERSTWO ŚRÓDZIEMNOMORSKIE I ARABSKA WIOSNA,  PRZYSZŁOŚĆ UNII GOSPODARCZO-WALUTOWEJ, POLITYKA ZAGRANICZNA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, DYPLOMACJA PUBLICZNA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE NA OBSZARZE POST-SOWIECKIM

Dr. Katarzyna Pisarska jest założycielką oraz dyrektorem Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych. Jest również Dyrektorem Programowym Warsaw Security Forum oraz Senior Fellow w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Za swoją 10-letnią działalność na rzecz tworzenia jednej z pierwszych pozarządowych akademii dyplomatycznych w Europie w 2013 roku uznana została przez amerykańskie czasopismo „Diplomatic Courrier” jako jedna z 99 najbardziej wpływowych liderów polityki zagranicznej poniĪej 33 roku życia. W marcu 2014 roku została nominowana na 6 lat do grona Young Global Leaders, przez Światowe Forum Ekonomiczne w Davos.

Dr. Katarzyna Pisarska jest również adiunktem w Katedrze Studiów Politycznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest kierownikiem projektu Jean Monnet Module European Union, the Eastern Partnership & Russia in a New Geopolitical Context na lata 2015-2018 oraz autorką książki  The Domestic Dimension of Public Diplomacy, Evaluating Success through Civil Engagement (Palgrave McMillan 2016). Specjalizuje się w polityce zagranicznej Unii Europejskiej, polskiej polityce wschodniej oraz dyplomacji publicznej.

W przeszłości dr Pisarska prowadziła międzynarodowe badania na Uniwersytecie Harvarda (stypendium Fulbrighta, 2007), w Johns Hopkins University w Waszyngtonie (2010), na University of  Oslo (2012)oraz na Australian National University w Canberze (2015). Od 2012 roku jest wizytującym wykładowcą w Akademii Dyplomatycznej Azerbejdżanu. Jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz College of Europe w Brugii.

Publikacje (wybrane):

From Great Atlanticists to Great Europeans? The Impact of Obama’s Foreign Policy on Central Europe, [w:] „Obama, US Politics, and Transatlantic Relations: Change or Continuity?”, red. G. Scott-Smith, Peter Lang Publishers, Frankfurt 2012 (oddane do druku); European Integration Studies in Political Science: the case of Poland, [w:] „Analyzing European Union Politics”, red. F. Bindi & K. A. Eliassen, Il Mulino, Bologna, 2012; America and the Eastern Partnership Initiative: From Friend to Meaningful Contributor, „Central European Digest”, Issue Brief no. 120, Center for European Policy Analysis, Washington D.C., 1.09.2011; „Wschodnie sąsiedztwo RP: między Unią Europejską a Rosją – Prognoza rozwoju wydarzeń”, ekspertyza przygotowana dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2011; Państwo i ciała wpływające na wykonywanie władzy, [w:] „Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy”, red. J. Oniszczuk, SGH, Warszawa 2011, Wydanie II; Polityka Unii Europejskiej wobec Federacji Rosyjskiej przed i po 2004 roku: czynniki zmian i kierunki ewolucji, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, Rok 8 (2010), Zeszyt 3, Lublin 2010.

Na stałe w: Warszawie