Kobyłka Aleksander

Kobyłka Aleksander

Research Fellow

Doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH w Warszawie, absolwent kierunku stosunki międzynarodowe w Szkole Głównej Handlowej.

Specjalizacje: CHINY, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE CHIN, GOSPODARKA CHIN

Doktorant w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, absolwent kierunku stosunki międzynarodowe w SGH. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa energetycznego Chin oraz polityki i przemian społeczno-gospodarczych w tym kraju. Szef działu Azja i Pacyfik w Portalu Spraw Zagranicznych psz.pl oraz portalu azjanews.pl. Publikował m.in. w Oficynie Wydawniczej SGH, Fundacji Amicus Europae czy biuletynie Euro Info PARP.

Publikacje (wybrane):

„W stronę rozwoju. Drogi Azji i Afryki”, 2009 (współautor książki); „Wpływ kryzysu finansowego na chińską gospodarkę i próby jego przezwyciężenia: szansa czy zagrożenie?”, Biuletyn Opinie nr 12/2009; „Gaz łupkowy w Chinach: wielkie nadzieje, niepewna przyszłość”, Stanowisko Pułaskiego

Na stałe w: Warszawie