Kowal Paweł

Kowal Paweł

SENIOR FELLOW

Poseł na Sejm RP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2006-2007), Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji UE-Ukraina, członek Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych (2005 – 2006), Pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN

Specjalizacje: POLSKA POLITYKA WSCHODNIA, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, POLITYKA KULTURALNA, HISTORIA XX W.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2011 obronił rozprawę doktorską w Instytucie Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Ekspert w zakresie Polityki Wschodniej. W latach 1998 – 2000 pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie m.in. był naczelnikiem wydziału w Departamencie Spraw Zagranicznych. Następnie od 2000 do 2001 roku pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2005 roku wybrany jako Poseł na Sejm. W czasie trakcie kadencji był przewodniczącym Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz członkiem Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych (2005 – 2006). Od lipca 2006 do listopada 2007 roku sprawował funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2000 roku wybrany na Posła do Parlamentu Europejskiego, gdzie zajmował się głównie kwestiami stosunków Unii Europejskiej z krajami byłego ZSRR, głównie Ukrainą co zaowocowało wybraniem go na Przewodniczącego Komisji UE-Ukraina.

Na stałe w: Warszawie