Kozłowski Andrzej

Kozłowski Andrzej

Research Fellow

Doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent stosunków międzynarodowych oraz europeistyki na UŁ.

Specjalizacje: CYPERBEZPIECZEŃSTWO, DRONY, PRIVATE MILITARY COMPANY, POLITYKA ZAGRANICZNA i BEZPIECZEŃSTWO STANÓW ZJEDNOCZONYCH, REGION KAUKAZU POŁUDNIOWEGO

Doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent stosunków międzynarodowych (specjalizacja: Amerykanistyka i Mass Media) oraz europeistyki na UŁ. Stypendysta programy Erasmus na University of Maastricht w Holandii. Współpracownik Fundacji Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae (FAE) oraz Instytutu Kościuszki.  Odbył staże w Polskim Instytucie Międzynarodowym, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, Parlamencie Europejskim, Ambasadzie RP w Hadze, Instytucie Europejskim w Łodzi.

Na stałe w: Łodzi