Kulesza Joanna

Kulesza Joanna

Research Fellow

Adiunktka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz ekspertka Rady Europy w zakresie zarządzania Internetem, praw człowieka i cyberbezpieczeństwa.

Specjalizacje: MIĘDZYNARODOWE PRAWO INTERNETU, CYBERBEZPIECZEŃSTWO, PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII,PRAWA CZŁOWIEKA, PRYWATNOŚĆ, OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH W INTERNECIE, PRAWO MIĘDZYNARODOWE, PRAWO MEDIÓW

Dr Joanna Kulesza jest adiunktką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz ekspertką Rady Europy w zakresie zarządzania Internetem, praw człowieka i cyberbezpieczeństwa, jak i paryskiej Akademii Dyplomatycznej w projekcie “Internet & Jurisdiction”. Zdobywała doświadczenie zawodowe w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Parlamencie Europejskim i w instytucjach krajowego wymiaru sprawiedliwości. Jej dysertacja poświęcona jurysdykcji w Internecie uhonorowana została nagrodami Prezydenta RP oraz Ministra Gospodarki. Gościła z wykładami w Oxford Internet Institute, na Uniwersytecie w Oslo, Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münster oraz Justus-Liebig-Universität Gießen. Odbyła staże podoktorskie na Uniwersytecie w Cambridge oraz na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (START, Monografie), Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji Roberta Boscha. Przewodnicząca Komitetu ds. Członkostwa Światowej Sieci Akademickiej ds. Zarządzania Internetem (GigaNet). Członkini Internet Society, Diplo Internet Governance Community oraz ICANN Non-Commercial Stakeholder Group (NCSG). Polska sprawozdawczyni w projekcie World Intermediary Liability Map (WILMap) realizowanym przez Center for Internet and Society Wydziału Prawa Uniwersytetu Stanforda. Recenzentka m.in. Utrecht Journal of International and European Law, SCRIPTed – A Journal of Law, Technology & Society, i Internet Policy Review. Członkini Rady Naukowej Communication and Media Research Center.

Publikacje (wybrane):
Doktor Kulesza jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa międzynarodowego i prawa nowych technologii, również w języku angielskim, w tym czterech monografii poświęconych prawu międzynarodowemu i prawu Internetu (m.in. Międzynarodowe prawo Internetu, Poznań 2010; International Internet Law, Londyn/Paryż/Nowy Jork 2012). Jej zainteresowania badawcze obejmują międzynarodowe prawo Internetu, prawo nowych technologii, prawo mediów i prawa własności intelektualnej.

Na stałe w: Łodzi