Kulesza Joanna

Kulesza Joanna

Research Fellow

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, członkini Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Reprezentuje europejskich użytkowników Internetu w komitecie doradczym ICANN (At-Large Advisory Committee). Przewodnicząca Rady Doradczej Światowego Forum Kompetencji Cyfrowych (Global Forum on Cyber Expertise).

Specjalizacje: PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE, ZARZĄDZANIE INTERNETEM, CYBERBEZPIECZEŃSTWO, PRAWA CZŁOWIEKA, PRYWATNOŚĆ, OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH W INTERNECIE, PRAWO MEDIÓW

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, członkini Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Reprezentuje europejskich użytkowników Internetu w komitecie doradczym ICANN (At-Large Advisory Committee). Przewodnicząca Rady Doradczej Światowego Forum Kompetencji Cyfrowych (Global Forum on Cyber Expertise).

Ekspert europejsko-chińskiej grupy roboczej ds. stosowania prawa międzynarodowego w cyberprzestrzeni, prowadzonej przez Komisję Europejską, GCSP i CICIR oraz chińsko-europejskiego dialogu nt. cyberbezpieczeństwa (Sino-European Cyber Dialogue; SECD). Członkini Naukowego Komitetu Doradczego EUCyberDirect. Recenzentka H2020, COST, FWO, FNP i NAWA. Członkini rad naukowych międzynarodowych studiów podyplomowych z zakresu cyberbezpieczeństwa (m.in. na St Thomas University oraz na Uniwersytecie w Indianie). Ekspert badawczej grupy doradzającej Światowej Komisji ds. stabilności cyberprzestrzeni (Global Commission on the Stability of Cyberspace). W latach 2010-2018 przewodniczyła Komitetowi ds. członkostwa Światowej sieci akademickiej ds. zarządzania internetem (GigaNet).

Publikacje (wybrane):

  • Due diligence in international law, Haga 2016
  • Cybersecurity and Human Rights in the Age of Cyberveillance (wspólnie z R. Balleste), Nowy Jork 2016
  • Należyta staranność w prawie międzynarodowym, Łódź/Poznań 2013
  • International Internet Law, Londyn/Paryż/Nowy Jork 2012
  • Ius Internet. Między prawem a etyką, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010
  • Międzynarodowe prawo Internetu, Poznań 2010
  • Cybersecurity in Poland [w:] Building cybersecurity system in Poland: Israeli experience (red. L. Tabansky, I. Ben Israel, J. Kulesza, G. Małecki), Warszawa 2017
  • Od cyberprzestępczości do cyberwojny. Prawnokarna kwalifikacja transgranicznych cyberataków a prawo międzynarodowe (wspólnie z J. Kulesza) [w:] Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych, I. Sepioło (red.), Warszawa 2012, s. 389 – 405

Na stałe w: Łodzi