Kwiatkowska Katarzyna

Kwiatkowska Katarzyna

Research Fellow

Koordynator projektu Partnerstwo Wolnego Słowa "Res Publiki Nowej", publicystka Wirtualnej Polski, korespondent ukraińskiego tygodnika "Kraina".

Specjalizacje: BIAŁORUŚ, KRAJE BYŁEGO ZSRR, ROSJA, UKRAINA, WNP

Koordynator projektu Partnerstwo Wolnego Słowa „Res Publiki Nowej”, członek zespołu redakcyjnego „Res Publiki Nowej”, publicystka Wirtualnej Polski, korespondent ukraińskiego tygodnika „Kraina”. Studentka Szkoły Reportażu Mariusza Szczygła i Wojciecha Tochmana. Absolwentka wydziału Stosunków Międzynarodowych UAM, specjalność: wschodoznawstwo. Brała udział w I szkole polsko-rosyjskiej organizowanej przez Kolegium Europy Wschodniej i Studium Europy Wschodniej.

Publikacje (wybrane):

„Tygodnik Powszechny”, „Gazeta Wyborcza” („Duży Format”), „Polityka”, „Nowa Europa Wschodnia”. Współautorka dwujęzycznej książki (polski i białoruski) „Kastusiowy Pamiętnik”, Studium Europy Wschodniej 2008.

Na stałe w: Warszawie

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter