Kwiatkowska Katarzyna

Kwiatkowska Katarzyna

Research Fellow

Koordynator projektu Partnerstwo Wolnego Słowa "Res Publiki Nowej", publicystka Wirtualnej Polski, korespondent ukraińskiego tygodnika "Kraina".

Specjalizacje: BIAŁORUŚ, KRAJE BYŁEGO ZSRR, ROSJA, UKRAINA, WNP

Koordynator projektu Partnerstwo Wolnego Słowa „Res Publiki Nowej”, członek zespołu redakcyjnego „Res Publiki Nowej”, publicystka Wirtualnej Polski, korespondent ukraińskiego tygodnika „Kraina”. Studentka Szkoły Reportażu Mariusza Szczygła i Wojciecha Tochmana. Absolwentka wydziału Stosunków Międzynarodowych UAM, specjalność: wschodoznawstwo. Brała udział w I szkole polsko-rosyjskiej organizowanej przez Kolegium Europy Wschodniej i Studium Europy Wschodniej.

Publikacje (wybrane):

„Tygodnik Powszechny”, „Gazeta Wyborcza” („Duży Format”), „Polityka”, „Nowa Europa Wschodnia”. Współautorka dwujęzycznej książki (polski i białoruski) „Kastusiowy Pamiętnik”, Studium Europy Wschodniej 2008.

Na stałe w: Warszawie