Lelonek Adam

Lelonek Adam

RESEARCH FELLOW

Uzyskał stopień naukowy doktora w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Specjalizacja: UKRAINA, ROSJA, POLITYKA ZAGRANICZNA POLSKI, GEOPOLITYKA, WOJNA INFORMACYJNA

Uzyskał stopień naukowy doktora w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Absolwent filologii ukraińskiej na Uniwersytecie Warszawskim i stosunków międzynarodowych w Wyższej Szkole Cła i Logistyki.

Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Wykładał na Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, obecnie współpracuje z Wydziałem Dziennikarstwa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Członek Zarządu Fundacji Centrum Badań Polska-Ukraina i zastępca redaktora naczelnego Portalu polsko-ukraińskiego polukr.net.

Publikacje (wybrane):

„Завдання журналістики в добу інформаційної війни XXI століття”, [w:] „Проблеми формування громадської думки в сучасній Україні”, Київський національний університет культури і мистецтв Т. Аболіна, С. Безклубенко, В. Дячук, O. Кундеревич, M. Пашкевич, M. M. Поплавський (red.), Київ 2014.

„Nowa wykładnia głównych wektorów ukraińskiej polityki zagranicznej”, [w:] „NATO-Polska-Ukraina. Partnerstwo dla Pokoju. 20 lat później”, D. Łazarz, D. Szeligowski (red.), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2014.

„Geopolityka Ukrainy – między buforowością, finlandyzacją a Zachodem”, [w:] „Młoda myśl wschodnia”, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław 2014.

„Kultura i historia jako dominanty ukraińskiej polityki zagranicznej”, [w:] H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki (red.), „Europa Środkowo – Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy”, Wydawnictwo Oficina Simonidis, Zamość 2011.

„Mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna na Ukrainie”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2011.

Na stałe w: Lwów/Warszawa