Lewicki Grzegorz

Lewicki Grzegorz

Research Fellow

Dziennikarz tygodnika "WPROST". Absolwent London School of Economics, Uniwersytetu w Maastricht oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. Tischnera.

Specjalizacje: USA, WIELKA BRYTANIA, MIGRACJE I DEMOGRAFIA, RELIGIE (ISLAM, CHRZEŚCIJAŃSTWO), TRENDY CYWILIZACYJNE, PROGNOSTYKA, PROMOCJA POLSKI

Dziennikarz tygodnika „WPROST”. Absolwent London School of Economics (filozofia), Uniwersytetu w Maastricht (socjologia) oraz  Wyższej Szkoły Europejskiej im. Tischnera (stosunki międzynarodowe). Współzałożyciel Instytutu Badań nad Cywilizacjami w Krakowie. Obserwator w ramach Komisji ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju. W programie TIPS autor raportów dla Komisji Europejskiej nt. roli mediatora kulturowego oraz sytuacji imigrantów w Polsce. Więcej na stronie: www.greglewicki.com.

Publikacje (wybrane):

„Nadchodzi nowy proletariat: cywilizacja zachodnia i helleńska według Arnolda Toynbee’ego”, Ośrodek Myśli Politycznej 2012; współautor raportów dla MSZ – m.in. „Wizerunek Polski za granicą w konstruktywnej teorii stosunków międzynarodowych” (projekt „Solidarni wczoraj i dziś”).

Na stałe w: Warszawie i Gdańsku

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter