Małecki Grzegorz

Małecki Grzegorz

Senior Fellow

Funkcjonariusz cywilnych służb specjalnych i dyplomata, pułkownik, w tym Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, w 2016 szef Agencji Wywiadu

Specjalizacje: SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA, BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE, HISZPANIA, AMERYKA ŁACIŃSKA 

Funkcjonariusz cywilnych służb specjalnych i dyplomata, pułkownik, w tym Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, w 2016 szef Agencji Wywiadu

W 1991 został absolwentem historii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W tym samym roku podjął służbę w UOP, gdzie w 1992 ukończył kurs oficerski w Centralnym Ośrodku Szkolenia UOP w Łodzi. W strukturach tego urzędu pracował do 2002, był m.in. zastępcą dyrektora delegatury w Opolu, a także naczelnikiem wydziału w delegaturze we Wrocławiu. W latach 2003–2004 pracował na stanowisku naczelnika Wydziału Kontroli Wewnętrznej i Audytu w urzędzie miasta w Opolu.

Od 2004 do 2007 pełnił funkcję doradcy szefa ABW. W latach 2006–2008 wykładał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2005 do 2008 był dyrektorem biura i sekretarzem Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, od 2007 do 2013 doradcą szefa Agencji Wywiadu, a od 2009 do 2012 pierwszym radcą Ambasady RP w Hiszpanii. W 2013 przeszedł do sektora prywatnego. 19 listopada 2015 został pełniącym obowiązki szefa Agencji Wywiadu, a 19 lutego 2016 szefem tej agencji. 21 września 2016 podał się do dymisji. Odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi. Obecnie jest prezesem fundacji Instytut Bezpieczeństwa i Strategii i reprezentującym Polskę członkiem zespołu badawczego SAS – 163 „Energy Security in the Era of Hybrid Warfare” w NATO Science&Technology Organization.

Na stałe w: Warszawie.