Darowska Małgorzata

Darowska Małgorzata

Research Fellow

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i nowych technologii. Autorka licznych artykułów z zakresu B+R i własności intelektualnej.

Specjalizacje: PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII (IT), INOWACJE I BADANIA I ROZWÓJ (B+R), DANE OSOBOWE, CYBERSECURITY, ZAMÓWIENIA OBRONNE I WSPÓŁPRACA PRZEMYSŁOWA, PRAWO KONKURENCJI, PRAWO EUROPEJSKIE

Prawnik – praktyk (radca prawny) z ponad 15 letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i nowych technologii. Brała udział w licznych projektach i transakcjach związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań z zakresu nowych technologii i innowacji. Uczestniczy w inicjatywach i programach związanych z opracowywaniem dobrych praktyk w dziedzinie współpracy nauki i biznesu, finansowania i prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych i zamówień innowacyjnych. Jest współautorką podręcznika komercjalizacji B+R dla praktyków, opublikowanego przez NCBR (2010, 2013), autorką licznych artykułów z zakresu B+R i własności intelektualnej, współautorka raportu Polski Przemysł Obronny i System Zamówień Obronnych wydanego przez Fundację Pułaskiego w 2014 roku.

Na stałe w: Warszawie