Maroszek Marcin

Maroszek Marcin

Research Fellow

Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert Zespołu Analiz Fundacji Amicus Europae.

Specjalizacje: AMERYKA ŁACIŃSKA

Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert Zespołu Analiz Fundacji Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obszarem Ameryki Łacińskiej oraz polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Członek Forum Młodych Dyplomatów, publicysta, autor bloga poświęconego Ameryce Łacińskiej amerykalacinska.com.pl.

Publikacje (wybrane):

„Polska Zbrojna”, Biuletyn Opinie FAE, „Policy Papers” FAE, „Kurier Dyplomatyczny”, „Stanowisko Pułaskiego”

Na stałe w: Łodzi

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter