Maroszek Marcin

Maroszek Marcin

Research Fellow

Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert Zespołu Analiz Fundacji Amicus Europae.

Specjalizacje: AMERYKA ŁACIŃSKA

Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert Zespołu Analiz Fundacji Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obszarem Ameryki Łacińskiej oraz polityką zagraniczną Stanów Zjednoczonych. Członek Forum Młodych Dyplomatów, publicysta, autor bloga poświęconego Ameryce Łacińskiej amerykalacinska.com.pl.

Publikacje (wybrane):

„Polska Zbrojna”, Biuletyn Opinie FAE, „Policy Papers” FAE, „Kurier Dyplomatyczny”, „Stanowisko Pułaskiego”

Na stałe w: Łodzi