Mazurek Kamil

Mazurek Kamil

Research Fellow

Koordynator Programu Bezpieczeństwo i Obronność FKP, ukończył studia II (nauki polityczne) i III stopnia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk politycznych UW.

Specjalizacje: PRZEMYSŁ I RYNEK ZBROJENIOWY, BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I OBRONNOŚĆ PAŃSTW, SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE, OBSZAR PORADZIECKI I AZJI WSCHODNIEJ, METODOLOGIA BADAŃ

Kamil Łukasz Mazurek jest magistrem nauk politycznych i absolwentem studiów doktoranckich na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Studiował także na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii. Jego rozprawa doktorska dotyczy konsolidacji przemysłu i integracji rynku zbrojeniowego w Europie a szersze zainteresowania naukowe odnoszą się do bezpieczeństwa międzynarodowego i obronności państw, systemu instytucjonalnego UE, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa w Azji Wschodniej i obszarze poradzieckim oraz metodologii badań. Poprzednio zatrudniony w Polskiej Izbie Producentów na Rzecz Obronności Kraju. Jest ekspertem ds. bezpieczeństwa i obronności w Centrum Inicjatyw Międzynarodowych oraz autorem szeregu publikacji, artykułów i analiz, m.in.: Europejska Agencja Obrony. Działalność i Perspektywy (2012).

Na stałe w: Warszawie