Michaił Chodorkowski

Michaił Chodorkowski

Rosyjski opozycjonista, były szef i akcjonariusz koncernu naftowego Jukos

Michaił Chodorkowski otrzymał nagrodę „Rycerz Wolności” za bezkompromisowe wysiłki na rzecz budowy rządów prawa, społeczeństwa obywatelskiego i promowania europejskich wartości w społeczeństwie rosyjskim.

W 2001 roku założył Fundację Open Russia działającą na rzecz szerzenia demokracji i idei społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwoju kultury i współpracy międzynarodowej w Federacji Rosyjskiej. W 2003 r. został  aresztowany pod zarzutem uchylenia się od płacenia podatków oraz nieprawidłowości przy prywatyzacji przedsiębiorstw, co zostało powszechnie uznane za zemstę polityczną Kremla. W maju 2005 r. moskiewski sąd skazał Chodorkowskiego na 9 lat pozbawienia wolności i odbycie kary w kolonii karnej. Kilka miesięcy później  Sąd Miejski w Moskwie obniżył karę do 8 lat. W grudniu 2013 r. został ułaskawiony przez prezydenta Rosji Władimira Putina. Tego samego dnia wyjechał z Rosji.

Kontakt

Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
tel.: 022 658 04 01
faks: 022 205 06 35
e-mail: office@pulaski.pl
rada europy
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego posiada status partnerski
Rady Europy.

Newsletter